Тази  събота от 16.00 часа. Пресечката на бул. „Витоша“ и ул. „Солунска“. Датата е 21 ноември 2009 – моля, не закъснявайте.

Новото
– Темата е за болестите, заразите и епидемиите в литературата;
– Четем с медицински маски (или други подръчни и предпазни материали ако не откриете маски в аптеките);
– Накрая текстовете се оставят в кошницата на момичето. Напишете на листа и своето читателско име;

А. Събитието
Поканете още хора, не стойте близо един до друг и очаквайте знак. Точно в 16.00 ще започне да чете някой от организаторите. Слагаме маски и верижно, един по един, трябва да се включват всички останали, за да се достигне до точката на всеобщо едновременно четене. Малко се изчаквайте. Накрая оставяме текста в коша и се разотиваме. Четем и заминаваме!

Б. Текстовете
Пълно е с болести, зарази и епидемии в литературата: нека ги прочетем. Елате с най-много една страница прозаичен текст или една-две страници поезия (текстът може да е ксерокопиран, напечатан, ръкописен). На страницата е добре да има следната допълнителна информация:
– “Градски четения” (литературен флашмоб)
– Болести – Зарази – Епидемии, 21 ноември 2009
– името на автора и произведението + (ако е различно) името на четящия…

В. Времето и мястото
Започваме точно в 16:00. Не закъснявайте и пет минути – горе-долу толкова продължава всичко. Застанете на пресечката на бул. „Витоша“ и ул. „Солунска“  и очаквайте знак. После си слагаме маските и четенето почва.

Г. Запис
Помогнете с видео или със снимки! Ако не четете – снимайте и разпространявайте четенето като вирус.